This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF vinner kontrakt gällande biomassakraftverk i Tartu, Estland

Publicerad 13 april, 2007
För mer information:

Eero Auranne, Divisionschef 010-505 12 25/070-320 09 53

Viktor Svensson, Informationschef 010-505 12 01/ 070-657 20 26 ÅF har vunnit ett omfattande konsultuppdrag gällande en ny kombinerad kraftvärmeanläggning i Tartu, Estland. Uppdraget förstärker ytterligare ÅFs ställning som det ledande tekniska konsultbolaget för energianläggningar i norra Europa. Projektet kommer att genomföras av ÅFs enheter i Estland och Finland. Ordervärdet för ÅF uppgår till 3,5 miljoner EURO. Det är AS Fortum Tartu, stadens lokala fjärrvärmebolag, som investerar i ett nytt biomassakraftverk i Tartu. Verket ska eldas på biobränsle och lokal torv. Produktionskapaciteten kommer att uppgå till cirka 52 MW värme och 25 MW el. Den effektiva kombinerade kraftvärmeanläggningen ersätter nuvarande olje- och gaseldade värmepannor och planeras tas i drift i slutet av 2008.
ÅFs uppdrag omfattar projektledning, byggkontroll och anläggningsprojektering.Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.