This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF vinner flerårigt avtal med OKG

För mer information:

Publicerad 08 mars, 2007
Anders Egerbo, ÅF TÛV NORD
          010-505 32 27
Viktor Svensson, Informationschef
       070-657 20 26


ÅF-TÜV Nord AB, ett av ÅF-Kontroll hälftenägt bolag, anlitas av OKG
som kontrollorgan avseende mekanisk utrustning, för de tre
kärnkraftsanläggningarna i Oskarshamn.

Uppdraget är flerårigt och bedöms omfatta cirka 11 000 mantimmar per
år.

Som en följd av uppdraget kommer ÅF-TÜV Nord AB att etablera ett
lokalkontor, tillsammans med den befintliga verksamhet som ÅF redan
har, i Oskarshamn. Och rekrytering av fler medarbetare pågår.

ÅF-TÜV Nord har sedan flera år ett motsvarande uppdrag vid
kärnkraftsanläggningarna i Ringhals.

ÅF-TÜV Nord AB är ett samägt bolag, mellan tyska TÜV NORD Group och
ÅF-Kontroll AB, för att bedriva tredjepartskontroll på kärntekniska
anläggningar.


Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: