This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF förvärvar enhet från Xdin

Publicerad 07 mars, 2007
För mer information: Per Magnusson, Divisionschef 070-676 64 26 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF, genom division Engineering, förvärvar en enhet från teknikkonsultföretaget Xdin, kallad Xdin Order to Delivery (O2D), med 7 medarbetare i Göteborg. Xdin O2D hjälper sina kunder att ta rätt beslut vid investering och effektivisering i produktions- och logistikanläggningar. I tjänsteutbudet ingår bland annat konceptstudier samt analys och verifiering av kapacitet och leveransförmåga. Man tillhandahåller även marknadsledande programvara för analys och simulering. Xdin O2D arbetar med ledande företag inom ett flertal branscher, exempelvis fordon, verkstad, trä, livsmedel och automation. "Förvärvet både breddar och förstärker vårt erbjudande. Xdin O2D kommer ofta in väldigt tidigt i industriella projekt, vilket blir en fördel för oss framöver", säger Per Magnusson, chef för ÅFs division Engineering. "Xdins långsiktiga satsning och tillväxt inom produktutveckling, PLM och IT kräver full fokusering och detta är ett naturligt steg i den utvecklingen. Xdin O2D kommer att ha bättre möjligheter att utvecklas inom ramen för ÅF, där synergierna med den övriga verksamheten är stora", säger Tomas Ängkulle, VD för Xdin. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Xdin är ett av Sveriges snabbast växande teknikkonsultföretag som utvecklar produkter och processer åt kunder främst inom fordons-, energi- och verkstadsindustrin. Xdin har cirka 400 medarbetare med kontor i Sverige och USA.