This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF - Valberedning i ÅF utsedd

Publicerad 02 november, 2007
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef          070-657 20 26Till valberedning i AB Ångpanneföreningen har följande personer
utsetts, i enlighet med beslut vid ordinarie årsstämma 2007:

-     Ulf Dinkelspiel, ordförande AB Ångpanneföreningen

-     Gunnar Svedberg, representant för Ångpanneföreningens
forskningsstiftelse (tillika ordförande i valberedningen)

-     Lars-Göran Orrevall, Skandia Liv

-     Anders Oscarsson, SEB Fonder
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade
tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och
IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt
ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom
många branscher. ÅFs drygt 3 500 medarbetare arbetar på ett femtiotal
kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.

Ladda ner/öppna som fil: