This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF - Förändring av aktiekapital i ÅF

För mer information:

Publicerad 20 december, 2007
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

Som ett resultat av det andra konverteringstillfället i ÅFs
personalkonvertibel 2005/2008 har 42 699 B-aktier nyemitterats.
Därmed har 566 307 aktier nyemitteras inom ramen för
personalkonvertibel 2005/2008 - av totalt möjliga 660 644 aktier.

Det nya antalet aktier i AB Ångpanneföreningen uppgår till 16 935
233, varav 804 438 är A-aktier och 16 130 795 är B-aktier.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen

Ladda ner/öppna som fil: