This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF - ÅF slutför förvärv av Hansen & Henneberg AS

Publicerad 10 maj, 2007
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef
                     070-657 20 26


ÅF annonserade den 27 april 2007 förvärv av ytterligare 31 procent av
aktierna i det danska teknikkonsultföretaget Hansen & Henneberg AS.
(Se separat pressmeddelande på www.afconsult.com).

Med anledning av förvärvet har styrelsen i ÅF, med stöd från
bemyndigande från årsstämman 2006, fattat beslut om nyemission av
90 951 B-aktier riktad till ägarna av Hansen & Henneberg. Detta
föranleder en utspädning motsvarande cirka 0,6 procent av
aktiekapitalet och cirka 0,4 procent av rösterna.

ÅF äger i och med detta förvärv 80 procent av aktierna i Hansen &
Henneberg.


Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Ladda ner/öppna som fil: