This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Datum för ekonomisk information 2007

Publicerad 09 november, 2006
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2007 att lämnas enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2006 års verksamhet 22 februari Delårsrapport januari-mars 2007 8 maj Rapport från bolagsstämman 8 maj Delårsrapport januari-juni 2007 21 augusti Delårsrapport januari-september 2007 9 november

Bolagsstämman äger rum den 8 maj 2007 klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen