This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF slutför förvärv av Konsultgruppen STIBI AB

Publicerad 16 januari, 2006
ÅF slutför förvärv av Konsultgruppen STIBI ABÅke Rosenius, Divisionschef               08-764 41 66/ 070-827 91 30Viktor Svensson, Informationschef          08-657 12 01/ 070-657 20 26ÅF förvärvar 51 procent av aktierna i Konsultgruppen STIBI AB (STIBI) och blir därmed ägare till 100 procent av aktierna i STIBI. I juli 2004 förvärvade ÅF 49 procent av aktierna i STIBI, med option om att förvärva återstoden av aktierna efter två år. STIBI, som har 28 medarbetare och omsätter drygt 30 MSEK, är ett tekniskt managementkonsultföretag med bred kompetens inom upphandling, projektering, riskhantering, avtalsupprättande, logistik, kvalitetssäkring för både mjuk- och hårdvaruprojekt. STIBI arbetar till stor del med managementfrågor såväl inom privat näringsliv som i den offentliga sektorn. Företaget har bland annat många uppdrag mot försvaret och Affärsverket Statens Järnvägar gällande teknisk förvaltningsledning. AB ÅngpanneföreningenInformationsavdelningenÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close