This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF slutför förvärv av Ingemansson Technology AB

Publicerad 25 januari, 2006
För mer information:

Jonas Wiström, VD & Koncernchef 08-657 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har tecknat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Ingemansson Technology AB (Ingemansson). ÅF köper aktierna av Lindeblad Technology AB. Köpeskillingen uppgår till cirka 53 MSEK. Halva köpeskillingen erläggs i form av nyemitterade ÅF-aktier av serie B. Ingemansson kommer att konsolideras i ÅF från och med den 1 februari 2006. I övrigt hänvisas till information om förvärvet given i pressmeddelande från ÅF-koncernen daterat den 19 januari 2006. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.