This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF slutför förvärv av Combra AB

Publicerad 06 juli, 2006
ÅF slutför förvärv av Combra AB För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅF annonserade den 21 juni 2006 förvärv av 100 procent av aktierna i IT-konsulten Combra AB (se separat pressmeddelande på www.afconsult.com). Med anledning av förvärvet har styrelsen i ÅF, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2006, fattat beslut om nyemission av 117 155 B-aktier riktad till aktieägarna i Combra AB. Detta föranleder en utspädning motsvarande cirka 0,9 procent av aktiekapitalet och cirka 0,6 procent av rösterna. ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag cirka 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close