This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF förvärvar verksamhet av QB Food Tech

Publicerad 18 januari, 2006
För mer information:

Jan-Erik Eriksson, Affärsområdeschef 08-657 13 50/070-666 00 71 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF förstärker sin verksamhet mot livs- och läkemedelsindustrin genom ett förvärv av 10 medarbetare från QB Food Tech i Lund, som levererar projekt och anläggningar samt tillverkar utrustning för livs- och läkemedelsindustrin.
De medarbetare som ÅF övertar har expertkunskap avseende livs- och läkemedelsindustrins processer samt lång projekterfarenhet av installationer och helhetsåtaganden inom livs- och läkemedelsindustrin.
ÅF förvärvade i juni 2004 8 medarbetare från QB Food Techs automations- och processverksamhet i Trollhättan. Den verksamheten är idag 13 medarbetare. Förvärven innebär att ÅF ytterligare stärker sin roll som processleverantör mot livs- och läkemedelsindustrin.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen