This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF förvärvar JämtTeknik AB

Publicerad 25 augusti, 2006
ÅF förvärvar JämtTeknik ABFör mer information: Åke Rosenius, Divisionschef08-764 41 66/ 070-827 91 30Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅF förvärvar teknikkonsultföretaget JämtTeknik vid Storsjön AB med drygt 65 medarbetare i Östersund, Sollefteå, Trollhättan och Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 10,5 MSEK kontant. I uppgörelsen finns också en tilläggsköpeskilling som baseras på resultatutvecklingen de kommande tre åren. JämtTeknik, som grundades 1994, har uppvisat god tillväxt under god lönsamhet de senaste åren. Bolaget är specialiserat inom ILS-området (Integrated Logistics Support) med fokus på försvars- och fordonsindustrin. Kunderna finns inom det militära och det civila området och innefattar några av Nordens största fordonstillverkare. Tjänsteutbudet utgörs framför allt av tekniska analyser av system, hela fordon och aggregat - från produktens utvecklingsfas till avveckling. Förvärvet förstärker ÅFs division Infrastruktur som en ledande tjänsteleverantör inom infrastrukturområdet. Divisionen kan med sin storlek och bredd ta kunden från idé, förstudie, systemkrav, bygghandling till genomförande och driftsättning ända fram till drift/underhåll. Efter förvärvet har division Infrastruktur drygt 1000 medarbetare i Norden. "JämtTeknik är ett välrenommerat bolag med långa kundrelationer och skickliga medarbetare. Genom förvärvet breddas vårt utbud inom Infrastrukturområdet till att också omfatta ILS-tjänster. Vi blir dessutom en ännu starkare leverantör inom försvarsområdet" säger Åke Rosenius, VD för ÅF-Infrastruktur. "ÅF ger oss tillgång till en större marknad och till de stora infrastrukturprojekten som pågår i dag. Vi räknar med en positiv effekt av samgåendet med ÅF redan på kort sikt" säger Fredrik Westin, VD för JämtTeknik. ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close