This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får högteknologisk systemorder av FMV

Publicerad 26 januari, 2006
För mer information:

Rainer Korhonen, Affärsområdeschef 08-764 40 88/070-601 75 04 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått ett omfattande uppdrag av Försvarets materielverk (FMV) avseende medverkan vid utveckling av Televapensystem. Ordern är värd cirka 10 MSEK. Televapensystemet, som bland annat installeras i pansarterrängbilar, ska kunna ingå i en svenskledd snabbinsatsstyrka vid utlandsuppdrag.
Utvecklingsarbetet ska bedrivas i form av ett integrerat "projektteam" med personal från i första hand FMV, Försvarsmakten, ÅF, Ericsson Microwave Systems, FOI och AerotechTelub.
ÅFs uppdrag består främst av integrationsstöd, projektuppföljning, felhantering, CM, verifiering och validering, IT-systemsäkerhet, funktionsinstallation, CAD-ritning, EMC-prov, dokumentation, materielregistrering, tillbehörslistor - samt planering av drift och underhåll.
ÅF har under lång tid anlitats av FMV inom ett brett spektrum av tjänsteområden. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.