This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF avyttrar PX Business Solutions till Visma

Publicerad 03 januari, 2006
För mer information:

Johan Olsson, Divisionschef 08-657 17 71/ 070-249 00 75 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har träffat avtal med Visma om försäljning av programvaruverksamheten PX Business Solutions (PX). PX har varit en del av division ÅF-System. Försäljningen ger ÅF en reavinst motsvarande cirka 19 MSEK. Reavinsten kommer att påverka ÅFs resultat positivt för det första kvartalet 2006. Försäljningen är ett steg i renodlingen av ÅF mot att vara ett ledande tekniskt konsultföretag. I PX ingår 26 medarbetare och en produktportfölj där affärssystemet PX Control utgör huvudprodukten. ÅF tecknar i samband med försäljningen ett 3-årigt underhållsavtal med Visma avseende fortsatt användning av affärssystemet PX Control inom ÅF-koncernen. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.