This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF förvärvar återstående aktier i CTS Engineering Oy

Publicerad 15 februari, 2005
ÅF förvärvar återstående 11 procent av aktierna i CTS Engineering Oy och blir därmed 100%-ig ägare. CTS Engineering Oy är ett av Finlands mest etablerade och största konsultföretag inom massa- och pappersindustrin, med 250 medarbetare. Säljare är Insinööritoimisto Polartek Oy. Aktierna förvärvas enligt ett avtal som upprättades i samband med att ÅF blev majoritetsägare i bolaget för knappt ett år sedan. Ersättning för 11 procent av aktierna utges dels kontant om 4 MSEK, dels i form av 5 MSEK i nyemitterade aktier av serie B i AB Ångpanneföreningen. Delbetalningen i form av nyemitterade aktier sker med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 11 maj 2004. Säljaren kommer att äga 0,6 procent av kapitalet samt 0,4 procent av rösterna i ÅF.
För mer information:

Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Timo Juvonen, VD CTS +358 400 659 274 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.