This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får två pappersmaskinsuppdrag av Myllykoski Group

Publicerad 22 februari, 2005
ÅF får två pappersmaskinsuppdrag av Myllykoski GroupFör mer information:Magnus Titus, Affärsutvecklingschef         08-657 10 84/ 070-571 11 00Viktor Svensson, Informationschef          08-657 12 01/ 070-657 20 26ÅF har fått i uppdrag av Myllykoski Group, Finland, att utföra projekteringen vid ombyggnationen av två av gruppens pappersbruk i Tyskland. Bland annat ska två pappersmaskiner byggas om samt en returfiberanläggning. ÅFs uppdrag omfattar process- och detaljprojektering för ombyggnaderna. Arbetet påbörjas omgående och kommer att pågå under hela 2005. Uppdraget kommer att engagera konsulter från ÅFs enheter i Tyskland, Finland och Sverige. Ordern bekräftar ÅFs mycket väl framskjutna position som leverantör av konsult- och projekteringstjänster inom den globala massa- och pappersindustrin. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close