This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får två omfattande uppdrag i Frankrike

Publicerad 30 maj, 2005
För mer information:

Per Göransson, Divisionschef 08-657 10 77/ 070-584 32 27 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått i uppdrag av Norske Skog Golbey / ELYO, Frankrike, att utföra projekteringen vid installation av en ny mottrycksturbin, 12 MW. ÅF ska även svara för modifieringen av befintlig fastbränslepanna samt nödvändiga modifieringar av barklager och hantering av biologiskt slam. I projektet ingår även installation av tre stycken gaseldade pannor.
ÅFs uppdrag omfattar process- och detaljprojektering inklusive byggprojektering för ombyggnaderna. Arbetet påbörjades i februari 2005 och uppstart är planerad till november 2006. Uppdraget kommer främst att engagera konsulter från ÅFs enhet i Frankrike.
ÅF har även fått i uppdrag av UPM-KYMMENE, DOCELLES, Frankrike att svara för utbyggnad av kapaciteten på PM 1 (pappersmaskin). Projektet innebär bland annat att installera ett helt nytt pressparti, ombyggnad av torkparti, ny rullstol samt utbyggnad av utskottssystemen. ÅFs uppdrag omfattar en komplett process- och detaljprojektering inklusive byggprojektering för ombyggnaderna. Arbetet påbörjades i mars 2005 och uppstart är planerad till augusti 2006. Uppdraget kommer främst att engagera konsulter från ÅFs enhet i Frankrike.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.