This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får order av Banverket Projekt Hallandsåsen

Publicerad 13 januari, 2005
ÅF har utav Banverket fått i uppdrag att projektera de järnvägsspecifika systemen för tunneln genom Hallandsåsen. Projekteringen avser företrädesvis områdena el, signal och tele. Omfattningen beräknas till cirka 10 000 konsulttimmar. Uppdraget kommer i huvudsak att bedrivas från ÅFs projektkontor i Helsingborg. Arbetet kommer att till största delen vara slutfört under första kvartalet 2006. ÅF växer snabbt och tar marknadsandelar inom infrastrukturella projekt i Sverige och internationellt. Vad gäller järnväg i allmänhet och järnvägstunnlar i synnerhet har ÅF utvecklat ledande resurser och expertis. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.

För mer information:

Michael Lemon, Affärsområdeschef 011-24 01 82/ 070-557 57 04 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26