This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får infrastrukturellt EU-projekt i Serbien

Publicerad 28 januari, 2005
ÅF får infrastrukturellt EU-projekt i SerbienFör mer information:Åke Rosenius, Divisionschef     08-764 41 66 / 070-827 91 30Viktor Svensson, Informationschef     08-657 12 01/  070-657 20 26ÅF har vunnit ett prestigefyllt EU-finansierat projekt för Serbiens regering och deras ministerium för transportfrågor. Beställare är EU-organet EAR (European Agency for Reconstruction) i samråd med projektmottagaren. ÅF har fått uppdraget i stor internationell konkurrens. Uppdraget, som kommer att pågå i två år, är värt 2,7 miljoner Euro, varav cirka hälften kommer att tillfalla ÅF.  Uppdraget avser expertstöd till det serbiska ministeriet för att bland annat anpassa landets lagar för järnväg-, väg-, flyg- och sjöfartssektorer till EU:s lagstiftning. En stor del av uppdraget kommer att utgöras av utbildning från ÅF:s sida.    AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen  Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik.ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close