This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF: Datum för ekonomisk information 2006

Publicerad 17 november, 2005
ÅF: Datum för ekonomisk information 2006För mer information:Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2006 att lämnas enligt följande:  Bokslutskommuniké för 2005 års verksamhet   22 februariDelårsrapport januari-mars 2006   27 aprilRapport från bolagsstämman    27 aprilDelårsrapport januari-juni 2006   23 augustiDelårsrapport januari-september 2006   9 november  Bolagsstämman äger rum den 27 april 2006 klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.  Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.  AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close