This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF: Datum för ekonomisk information 2006

Publicerad 17 november, 2005
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2006 att lämnas enligt följande: Bokslutskommuniké för 2005 års verksamhet 22 februari Delårsrapport januari-mars 2006 27 april Rapport från bolagsstämman 27 april Delårsrapport januari-juni 2006 23 augusti Delårsrapport januari-september 2006 9 november Bolagsstämman äger rum den 27 april 2006 klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen