This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF avyttrar Stockholmsfastighet (ÅFs HK) till GE Real Estate

Publicerad 15 september, 2005
ÅF avyttrar Stockholmsfastighet (ÅFs HK) till GE Real EstateFör mer information:Jonas Wiström, VD                      08-657 11 15/ 070-608 12 20Viktor Svensson, Informationschef          08-657 12 01/ 070-657 20 26ÅF avyttrar huvudkontorsfastigheten Härolden 44 (10 700 m2) på Fleminggatan 7 i Stockholm till GE Real Estate. Fastigheten tillträds i oktober 2005. Försäljningen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 285 MSEK. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat positivt med cirka130 MSEK i det fjärde kvartalet 2005. ÅFs styrelse och verkställande ledning tog under våren 2003 beslut om försäljning av ÅFs fastighetsbestånd: totalt åtta fastigheter. Genom försäljningen av Härolden 44 är försäljningsprocessen slutförd. Likviden skall användas för att utveckla och expandera kärnverksamheten i ÅF.ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder."Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close