This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Ulf Dinkelspiel föreslås till ny styrelseledamot i ÅF

Publicerad 06 april, 2004
En majoritet (70 procent) av aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (ÅF) föreslår ordinarie bolagsstämma 11 maj att välja Ulf Dinkelspiel som ny ordinarie styrelseledamot. "Ulf Dinkelspiels erfarenhet och kompetens förstärker och kompletterar styrelsen i ÅF. I synnerhet blir Ulfs kunskaper mycket värdefulla i fråga om internationellt företagande och aktiemarknad", säger Carl-Erik Nyquist, styrelseordförande i ÅF.
Ulf Dinkelspiel, född 1939, är VD för Exportrådet sedan 1995. Ulf har bland annat styrelseuppdrag i E. Öhman J:or Kapitalförvaltning (ordf.), E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Nordnet AB, Springtime AB, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskoleföreningen och ICC Sweden (vice ordf.).
Ulf Dinkelspiel har tidigare haft ledande befattningar inom Utrikesdepartementet, både i Sverige och utomlands, däribland som Europa- och utrikeshandelsminister 1991-1994, och som ambassadör och chefsförhandlare för EG-frågor 1988-1991. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen

För mer information:

Carl-Erik Nyquist, Styrelseordförande 070-230 13 33 Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26