This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

Korrigering: ÅF - datum för ekonomisk information 2005

Publicerad 29 november, 2004
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2005 att lämnas enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2004 års verksamhet 15 februari Delårsrapport januari-mars 2005 28 april Rapport från bolagsstämman 28 april Delårsrapport januari-juni 2005 19 augusti Delårsrapport januari-september 2005 9 november

Bolagsstämman äger rum 28 april klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik.

ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder