This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF utvecklar nytt IT-system till Akzo Nobel

ÅF har tecknat avtal om applikationsutveckling och systemintegrering av ett nytt övergripande produktionssystem till Akzo Nobel Decorative Coating i Malmö.

Publicerad 27 augusti, 2003
ÅF har tecknat avtal om applikationsutveckling och systemintegrering av ett nytt övergripande produktionssystem till Akzo Nobel Decorative Coating i Malmö.

Det nya systemet ska integrerat styra produktionen och delar av administrationen vid Malmö-fabriken som har 700 anställda, och producerade närmare 37 miljoner liter färg och spackel under fjolåret.

Produktionssystemet, som tas i drift i januari 2004, ersätter Akzo Nobels tidigare produktionssystem, och är bättre anpassat till dagens förutsättningar, i koncernen och externt.

"Ordern är viktig och visar att satsningen på produkt- och produktionsutveckling i Lund/Malmö-regionen är riktig", säger Jan-Åke Fransson, regionchef ÅF-Industri & System.

Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen

För mer information: AB Ångpanneföreningen Rolf Bornhager, Säljchef ÅF i Lund 046-286 22 53, 070-263 30 69 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01, 070-657 20 26