This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF utreder strömavbrott i Sverige och internationellt

ÅF har av Energimyndigheten fått två uppdrag avseende kartläggning och analys av inträffade strömavbrott i Sverige och internationellt. ÅF skall rapportera dessa utredningar före årsskiftet.

Publicerad 27 oktober, 2003
För mer information: AB ÅF Christer Björklund 08-657 14 82/ 070-657 14 82 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har av Energimyndigheten fått två uppdrag avseende kartläggning och analys av inträffade strömavbrott i Sverige och internationellt. ÅF skall rapportera dessa utredningar före årsskiftet. Det första uppdraget avser en kartläggning av orsak och konsekvens av det stora strömavbrott som drabbade åtta delstater i USA samt en provins i Kanada den 14 augusti. I uppdraget ingår att se efter vilka lärdomar som kan dras av händelserna för svenskt vidkommande.
Det andra uppdraget är att beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna utav elavbrottet i södra Sverige den 28 september. I uppdraget ingår vidare att försöka uppskatta hur människor drabbats på andra sätt än det ekonomiska. ÅF:s division Energi & Miljö har 350 medarbetare i Sverige och internationellt. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen