This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får omfattande uppdrag av Banverket, Citybanan

Publicerad 22 december, 2003
För mer information: Åke Rosenius, VD ÅF-Infrateknik 08-657 14 80/070-827 91 30 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Banverket har gett ÅF i uppdrag att ansvara för El, Signal samt Telesystem inom ramen för projektet Citybanan i Stockholm. Arbetet påbörjas per december 2003. Citybanan är en tvåspårig tågtunnel mellan Tomteboda och pendeltågsstationen Stockholms södra. Tunneln skall byggas för att öka den spårbundna kapaciteten på södra infarten till Stockholm. Byggtiden är uppskattad till 5,5 år, och tunneln får en längd på cirka 6 kilometer.
ÅF har utfört infrastrukturella uppdrag för Banverket sedan i början av 90-talet. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen