This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF får naturgasorder från Sydkraft

Publicerad 28 november, 2003
För mer information:

Hans Annevall, Uppdragsansvarig 08-657 10 34/ 070-607 65 30

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har fått i uppdrag av Sydkraft Gas att förprojektera för naturgas från Boxholm till Norrköping. Etappen avser cirka 140 km huvud- och grenledningar. För ÅF är uppdraget värt cirka 6,5 MSEK. Förprojekteringen avser sträckningsprojektering, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), med tillhörande samråd samt förberedelse av en koncessionsansökan. Uppdraget kräver samverkan mellan flera olika ÅF-kompetenser inom teknik, energi och miljö. Arbetet skall vara färdigställt under januari 2005. Uppdraget är en del av Sydkraft Gas planerade satsning på naturgas från södra Sverige genom Småland och vidare till Östergötland, Närke och Södermanland.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm.
Telefon 08-657 10 00.
Fax 08-650 91 18.
www.af.se.
Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.