This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF avyttrar utbildningsföretaget ÅF-SIFU

ÅF säljer dotter- och utbildningsföretaget ÅF-SIFU till Teknologisk Institut med säte i Köpenhamn, Danmark.

Publicerad 30 september, 2003
För mer information: Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Teknologisk Institut: Søren Stjernqvist, Administrativ Direktör +45 72 20 20 00

ÅF säljer dotter- och utbildningsföretaget ÅF-SIFU till Teknologisk Institut med säte i Köpenhamn, Danmark.

Teknologisk Institut förvärvar ÅFs samtliga aktier i ÅF-SIFU vilket motsvarar 75 procent av antalet aktier.

Försäljningen är ett led i strategin om renodling och branschfokusering av ÅF. ÅF bedömer att Teknologisk Institut är en bra köpare som kan vidareutveckla rörelsen i ÅF-SIFU.

Mer information avseende Teknologisk Institut återfinns på: www.teknologisk.dk

ÅF-SIFU har cirka 50 medarbetare och en uppdragsvolym på 75 MSEK (2002). Kunderna finns i det offentliga och privata näringslivet. Utbudet omfattar cirka 400 teoretiska och yrkesinriktade kurser och över 10 000 personer utbildas varje år av ÅF-SIFU.