This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF avyttrar Stockholmsfastighet till Humlegården

ÅF tar ett viktigt steg i processen med att reducera fastighetsportföljen genom att sälja den i Stockholm centralt belägna fastigheten Härolden 1 (cirka 3 500 m2) till Humlegården.

Publicerad 05 november, 2003
ÅF tar ett viktigt steg i processen med att reducera fastighetsportföljen genom att sälja den i Stockholm centralt belägna fastigheten Härolden 1 (cirka 3 500 m2) till Humlegården. Samtidigt tecknar parterna ett hyresavtal medförande att ÅF får disponera delar av lokalerna fram till utgången av juni 2004. Humlegården äger tillträde till Härolden 1 i början av 2004. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat med 20 MSEK under 2004.
Generell information angående ÅFs fastighetsförsäljning: Styrelsen i ÅF tog under våren beslut om försäljning av merparten av koncernens fastighetsbestånd; totalt 7 av 8 fastigheter av storlek. Likviden skall användas för att utveckla kärnverksamheten i ÅF.
Två fastigheter är således per 2003-11-05 avyttrade; Härolden 1 i Stockholm samt Snickaren 6 i Tyresö. Diskussioner pågår med potentiella köpare av fastigheterna i Malmö, Växjö, Norrköping, Sundsvall samt Luleå. Förbehållen från försäljning är tills vidare Härolden 44 (cirka 10 700 m2); ÅFs huvudkontor i Stockholm. Fastigheten var värderad till 240 MSEK vid årsskiftet, enligt Forum Fastighetsekonomi AB.

För mer information: Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 Ekonomidirektör Anders Gabrielsson 08-657 12 10/ 070-566 71 71