This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

AB Ångpanneföreningen: Datum för ekonomisk information 2004

Publicerad 19 november, 2003
Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2004 att lämnas enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2003 års verksamhet: 18 februari Delårsrapport januari-mars 2004: 11 maj Rapport från bolagsstämman: 11 maj Delårsrapport januari-juni 2004: 20 augusti Delårsrapport januari-september 2004: 27 oktober

Bolagsstämman äger rum 11 maj klockan 17.00 i ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18.
www.af.se. Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.