This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Workshop om samhällsviktig verksamhet: hållbarhet, resiliens och redundans

Hur kan olika aktörer ta ansvar för att bygga hållbara och resilienta städer? Hur kan vi bättre skydda samhällsviktig infrastruktur tidigt i samhällsplaneringen? Hur bygger vi städer som är både effektiva och tillräcklig robusta för att tåla olika utmaningar från en diversifierad och föränderlig omvärld?

Dessa frågor diskuterades den 16 september när ÅF i Malmö höll i en workshop. På plats fanns omkring 40 deltagare från myndigheter, kommuner, universitet, länsstyrelse och andra teknikkonsultbolag.

Att säkerställa samhällets funktionalitet är ett viktigt mål, och något som bland annat uttrycks i Regeringens nationella säkerhetsstrategi, de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) arbete.

Större infrastrukturprojekt påverkar många viktiga samhällsfunktioner. Livslängden är ofta mycket lång för dessa infrastruktursystem vilket gör att det finns stora möjligheter att lägga grunden för ett framtida resilient (motståndskraftigt) samhälle – men samtidigt, om ingen hänsyn tas till skydd och kontinuitet, finns också risken att sårbarheter istället byggs in i samhället.

Idag innebär hållbarhet ibland ett ensidigt fokus på maximal effektivitet, och tar därmed inte alltid hänsyn till resiliens eller redundans (hur man ser till att samhällsfunktioner klarar av olika typer av störningar).

-      Vi kan inte säga att vi bygger hållbart om vi inte funderar på hur våra samhällen ska klara olika påfrestningar med tanke på hur vår omvärld ser ut idag med utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och digitalisering, säger Gabriella Westheim, seniorkonsult inom samhällsskydd och beredskap.

Samhällsviktig verksamhet och fysisk planering är aktuella frågor som bland annat studeras på forskningscentret CenCIP (Center for Critical Infrastructure Protection Research) vid Lunds universitet. Forskningscentret finansieras av MSB och har som syfte att utveckla kunskap och metoder för att skapa förutsättningar för att viktiga samhällsfunktioner värnas om och stärks. ÅF har tidigare haft en dialog med dem om hur samhällets funktionalitet vid kris kan stärkas genom fysisk planering. 

-      Det är relativt nytt att man pratar om samhällsviktigheten, och inte bara fokuserar på hållbarhet utan även resiliens. Vi ser för många exempel där man bygger in sårbarheter istället för tvärtom. Under workshopen blev det tydligt att de flesta deltagare delar vår problembild, även om man kan ha olika infallsvinklar, säger Gabriella Westheim.