This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Vlora representerar unga i FN

Vlora Makolli, 24 år och samhällsstrateg på ÅF, brinner för att öka ungas inflytande i stadsutvecklingen.

Sedan sjuttonårsåldern har Vlora varit aktiv inom frågor om jämställdhet och inkludering. Hon har bland annat drivit dialog med boende och unga i olika stadsutvecklingsprojekt i Malmö, för att skapa platser där alla känner sig välkomna och trygga, oavsett ålder och kön.

­- I stadsutvecklingsprojekt är det viktigt att inkludera samtliga grupper bland lokalinvånarna. Jag brinner för att öka ungas inflytande i världen och i stadsutvecklingen, så att de blir en naturlig del av dialogen när man bygger och utvecklar städer, säger hon.

Vlora har en kandidatexamen i statskunskap och läser nu juristprogrammet på Lunds universitet. Sedan våren 2018 arbetar hon som samhällsstrateg på ÅF – bland annat som rådgivare i anbudsprocesser, där hon tillför ett viktigt perspektiv inom stadsplanering.

Som aktiv medlem i LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) är Vlora utvald att åka  med svenska regeringsdelegationen till FN:s High-Level Political Forum i New York, där de globala hållbarhetsmålen ska följas upp.

- I FN kommer jag att driva ett ungdomsperspektiv och sträva efter förankring och stöd av medborgare även i lägre åldrar, säger hon. 

... 

Agenda 2030 för hållbar utveckling är en resolution som antogs av FN:s generalförsamling 2015. Agendan innebär att samtliga medlemsländer förbinder sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030,