This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

”Vi måste ha koll på vattennivåerna för att se trender och arbeta förebyggande”

Hallå där Robert Jönsson, det är många som har förra årets torka och mycket låga vattennivåer i färskt minne och undrar hur det kommer att bli i sommar. Berätta, hur är det ställt med grundvattennivåerna?

-      Det har skett en drastisk förändring av nivåerna i de små grundvattenmagasinen, som främst används av enskilda brunnar, men även många jordbruk. Nivåerna har gått från normala eller över det normala i hela landet till mycket under det normala i stora delar av östra Götaland och Svealand samt Öland och Gotland.

I de stora grundvattenmagasinen har läget inte förändrats lika mycket men nivåerna är fortfarande under det normala i delar av Svealand och Götaland. Det är inte heller bara grundvattnet som uppvisar låga nivåer, även ytvattnet i dessa områden har mycket låga nivåer och flöden trots att det vid denna årstid borde vara betydligt högre flöden.

Variationerna i vattennivåerna är en tydlig effekt av ett förändrat klimat. Vi måste bevaka och ha koll på vattennivåerna för att se trender och arbeta förebyggande.

Vad innebär detta  - för industrin, jordbruket, turismen och allmänheten?

-      Vi är många som konkurrerar om denna livsviktiga resurs. Därför måste vi alla ta hänsyn. Sjunker grundvattennivåerna för lågt kan det bli fråga om bevattningsförbud eller i värsta fall trycksänkningar. På många platser i Sverige är nivåerna redan så låga att ett flertal kommuner redan infört restriktioner för användning av dricksvatten. Under 2018 införde en tredjedel av Sveriges kommuner bevattningsförbud och mycket tyder på att det kan bli ännu värre i år om vi inte får ett rejält tillskott av nederbörd.

De som driver industri eller ett jordbruk bör se de senaste åren som en varningsklocka. Länsstyrelsen sade nej flera gånger förra sommaren då olika näringsidkare ansökte om att få ta ut mer vatten – helt enkelt för att det inte fanns tillräckligt. Detta har medfört att till exempel jordbrukare ansökt om att få lagra vatten i dammar för att säkra vattentillgången för sin verksamhet. En ny företeelse i Sverige då vi tidigare varit förskonade från vattenbrist.

Lika viktigt som tillgången på vattnet är förstås kvaliteten – alltså att det är rent och fritt från hälsofarliga mikrober. Att skydda grundvattnets kvalitet kan nödvändiggöra restriktioner som innebär stora svårigheter för jordbrukare, som förbud mot bekämpningsmedel.

Vad ska kommunerna särskilt tänka på?

-      Huvudsaken är att alla kommuner lyfter vattenfrågan väldigt långt upp på agendan och har en plan för hur de ska trygga sin vattenförsörjning i det längre perspektivet. Framtida generationer kommer att tacka dem för det!

Det är också viktigt att kommuner och andra dricksvattenproducenter utforskar hur behovet ser ut idag och hur det kan komma att se ut i framtiden - om befolkningen förväntas växa, till exempel, och därefter göra en plan utifrån det. Arbetssättet som beskrivs i Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning, som ÅF bidragit till som konsult åt Livsmedelsverket, ett bra stöd.

Samarbete är också något som är värt att tänka på och som kan ge mycket goda resultat. Ett exempel är när ett antal skånska kommuner redan på 1960-talet gjorde gemensam sak av sin vattenförsörjning och grundade Sydvatten. De lokaliserade en stor vattenresurs i sjön Bolmen och byggde en 8 mil lång tunnel därifrån som idag förser en miljon skåningar med vatten.

Vad kan du som privatperson tänka på?

I Sverige har vi under många år haft lyxen att ha i princip obegränsad tillgång till vatten till mycket låg kostnad. Nu står vi inför en förändrad situation där vattentillgången är begränsad och vi måste börja tänka om och lägga om våra vanor. Enkla saker som alla kan göra är att diska/tvätta först när maskinen är full, inte låta vattenkranen rinna onödigt lång tid vid tandborstning, inte ta för långa duschar och samla regnvatten till trädgården.

Vi vet att vattenförbrukning stiger under perioder med varma dagar så har du pool så tänk på att fylla den innan värmeperioden.

Jag tror att alla kan vara kreativa och helt enkelt tänka till gällande sin vattenförbrukning och på vilket sätt du kan minska den. Alla kan göra något och varje sparad droppe ger tillsammans en stor effekt!