This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Var är Stockholms mest rofyllda plats?

Vill du hitta en rofylld plats under semestern i sommar? ÅF undersöker just nu Stockholms tystaste platser.

I sommar kommer Lucas Westin och Jimmy Söderberg från KTH arbeta på Ljud och vibationer på ÅF. Deras uppdrag är att hjälpa Stockholm stad att hitta, undersöka och bedöma platser med bra ljudmiljö.

- Vi samarbetar med Stockholms stad och Guide till tystnad och utför ljudmätningar i stadens mer bullerskyddade parker för att hitta särskilt tysta platser i parkerna, berättar Manne Friman, Senior specialist inom akustik på Ljud och vibrationer.

Förutom att vara tysta ska platserna även ha gröna upplevelsevärden, eller till exempel vid en rastplats eller utsiktspunkt. Än så länge har 65 rofyllda platser hittats i stadens parker.

- Målet med studien är att verifiera om de utvalda punkterna i Stockholms projekt med Guide till tystnaden faktiskt är tysta och att man som intresserad ska kunna lyssna på hur det låter på platserna hemifrån, berättar Manne.

Som en förlängning av studien ska vissa parker certifieras som Urban quiet parks i enlighet med krav från Quiet parks. Men det finns även planer på att utöka undersökningen – från att bara gälla parker till att hitta tystnaden i staden.

- Tanken är att vi ska börja undersöka mindre bullriga platser i Stockholm City. Så vi tar gärna emot tips från allmänheten om tysta platser inne i stan, säger Manne.

Projektet har tidigare utförts i Stockholm och Sundbyberg och förhoppningen är att fler städer ska följa exemplet och göra en guide över rofyllda platser i sin stad. Och om du undrar - enligt Guide till tystnaden-projektet finns den tystaste platsen utomhus i Stockholm vid norra delarna av Hansta naturreservat.

Här hittar du guiden till de tysta platserna i staden: https://www.stockholm.se/guidetilltystnaden