This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Tid som designfaktor och vegetation med wow-effekt i Stångbys nya park

I Stångbys nya park ska tiden få göra sitt. Genom att plantera snabbväxande och långsamväxande växtarter kommer parkens utseende växla över åren som går. Mixen av skånska och exotiska arter kommer ge parken en wow-effekt. Stångbys nya park, som tidigare bestått av jordbrukslandskap, kommer också innefatta en mångfald av miljöer som ger nya möjligheter för promenader, joggingturer, lek och sport.

Stångby i Lunds kommun står inför en stor förändring. Orten växer snabbt och ligger bra beläget mellan Malmö och Lund i ett högproduktivt jordbrukslandskap.

-      En utbyggnad av Stångby innebär att jordbruksmark tas i anspråk. Det är i sig kontroversiellt men genom att bygga en stadsdelspark sparas delvis den goda jorden samtidigt som vi kan erbjuda såväl boende som besökare en plats för nya upplevelser som inte är möjliga i det öppna kulturlandskapet. I parken kan vi skapa en mångfald av miljöer som ger möjlighet till promenader, joggingturer, lek och sport, men framför allt på sikt mer träd och natur, säger Lisa Östman, ansvarig landskapsarkitet i projektet.

Ett stort fokus ligger också på att öka den biologiska mångfalden. Genom att använda en bred variation av växter, ska parken locka till sig nya fåglar och insekter. Idag är det vanligast att plantera redan fullvuxna träd när nya parker utvecklas, men i parken i Stångby ska ett annat tillvägagångssätt användas för parkens vegetation.

-      Vi har samarbetat med experter från SLU och inspirerats av deras tidigare erfarenheter och metoder från bland annat lanskapslaboratoriet i Alnarp. Vi låter tiden göra mycket jobb och gestaltar genom skötsel. Genom att plantera många små unga plantor och gallra efterhand får vi en park vars utseende kommer att växla över tid. Vi kommer blanda och mixa arter och planteringsmodeller och på så sätt skapa en mångfald i vegetationen. Det är något som saknas i dag i det trädfattiga jordbrukslandskapet, säger Lisa.

Landskapet kring parken är blåsigt, vilket innebär att det kommer vara avgörande att snabbt skapa lä och skydd. Därför kommer snabbväxande arter som ger en skyddande miljö planteras och kombineras med mer långsamväxande arter som kommer att dominera parken om 40-50 år.

-      Vår ambition och målbild har varit att skapa ett lager i gestaltningen som vi kallar wow-effekt. Vi använder i huvudsakligen arter som återfinns i det skånska landskapet, men adderar ”överraskningar”. En björkplantering kombinerar vi med inslag av valnöt och magnolia som med tiden kommer att bli en valnöt -och magnolialund. Vi arbetar mycket med inslag av frukt -och nötträd, men även att skapa kontraster genom att kombinera löv -och barrträd, inhemskt och exotiskt, högt och lågt, snabbt och långsamt. Andra kontraster som öppet och slutet landskap utvecklas med tiden, säger Hanne Nilsson, handläggande landskapsarkitekt för projektet.

Genom att arbeta med tiden som designfaktor, integreras också en viktig del av gestaltningen i den kommande förvaltningen. Målbildsbeskrivning och skötselplanen blir viktiga dokument, men planen måste samtidigt vara ett levande dokument eftersom det inte är möjligt att helt veta hur parken kommer se ut i framtiden. Det innebär självklart en del utmaningar, men framförallt möjligheter, säger Lisa.

Projektet presenterades under höstens Urban Forum i Göteborg. Stångby stadsdelspark är en del av utvecklingen av Stångby. ÅFs arbete av parken är en vidareutveckling och projektering av tidigare gestaltningsprogram framtaget av Sydväst Arkitekter.