This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Terrorhot och klimatförändringar kartläggs med hjälp av rymdteknik

Med hjälp av rymdteknik kan terrorhot avvärjas och klimatförändringar kartläggas i ett tidigare skede. ÅF satsar vidare på rymdområdet för att ta fram nya lösningar för en omvärld i snabb förändring.

- Det finns en väldig potential inom detta området, säger Johan Tenstam, sektionschef på ÅF i Uppsala.

Rymdmaterial och tekniker från biologiskt slutna rymdsystem kan ge energieffektiva och miljövänliga hus i framtidens hållbara städer. Rymdrobotar kan ersätta människan i farliga miljöer på jorden.

Den förändrade hotbilden globalt kräver nya lösningar för övervakning och kommunikation. Rymdbaserade system med digitala lösningar och datadrivna tjänster kommer att spela en allt större roll för försvar och säkerhet framöver, och även vara avgörande om vi ska kunna nå FN:s klimat- och hållbarhetsmål, säger Johan Tenstam, sektionschef ÅF , i Uppsala.

Just nu pågår en stor förändring inom satellitområdet.
- Utvecklingen går mot allt mindre och billigare satelliter som flyger i betydligt lägre banor jämfört med de traditionella geostationära satelliterna. De minsta är bara en kubikdecimeter stora, säger Johan Tenstam.

De nya miniatyrsatelliterna kan utrustas med avancerad sensorteknik och kraftfulla datorer med AI-funktionalitet, vilket möjliggör snabb och intelligent databearbetning ombord. Satelliterna kan kommunicera med varandra, flyga i formation och samverka i olika nätkonstellationer över jorden.

- På så sätt kan de leverera bästa möjliga lägesbild av jorden i nära realtid, tillhandahålla robust mobil bredbandskommunikation, spåra flygplan och fartyg eller möjliggöra IoT-tjänster via rymden, säger Johan Tenstam.

ÅF kan hjälpa rymdaktörer att utveckla kundanpassade system och tjänster grundat på deras infrastruktur och digitala lösningar. Dessutom har företaget stor kompetens och erfarenhet av flera intressanta kunduppdrag och samarbeten inom rymdområdet.

I det ligger också att ÅF kan effektivisera verksamheter, förbättra användarupplevelser, bygga in säkerhet i systemen eller lösa tekniska problem som till exempel störningar mellan satellitnät.

- I ett mångårigt uppdrag åt OverHorizon har vi medverkat i projekt för utveckling av nästa generations mobila satellitkommunikationssystem, där vi bidragit med teknisk expertis, systemingenjörsarbete, upphandlingsstöd och projektledning, säger Johan Tenstam.

- Inom nanosatellitområdet har vi uppdrag för Gomspace Sweden i Uppsala. Med Umbilical Design har ÅF samarbetat i projekt för överföring av rymdteknik till jorden. Under några år har ÅF även haft ett strategiskt samarbete med RUAG Space i Göteborg inom kommunikationsteknologi.

Även på försvarssidan har ÅF mångårig erfarenhet av rymdrelaterade uppdrag. Det har handlat om mobila satellitbaserade kommunikationssystem för flyget, marinen och armén samt om satellitnavigeringssystem.
Johan Tenstam ser en stor potential för ÅF att kunna växa och ta fler och större uppdrag på rymdsidan.

-      Vi ser otroligt många tillämpningsområden inom rymdområdet. Det är mycket spännande att vara en del i den utveckling som pågår, att hitta hållbara lösningar för samhället med hjälp av rymdteknik. Ett av de mest spännande projekten vi arbetar med just nu är GWC, Global Watch Center, där data från satelliter och andra markbaserade källor sammanställs och analyseras med hjälp av AI för att skapa en global aktuell lägesbild avsedd för FN och mänsklighetens gemensamma arbete med de globala hållbarhetsmålen. Det handlar till exempel om att mycket snabbare än idag kunna detektera och analysera globala problem som exempelvis miljöförstörande utsläpp, avverkning av regnskog och andra utmaningar kopplade till de pågående klimatförändringarna, berättar Johan.