This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Storslagen fjällmiljö och förbättrad snöprognostisering genom drönarmätning i Tarfala

Svårtillgänglig fjällmiljö, skuggande berg men fantastiskt väder var förutsättningarna när den första drönarmätningen i Tarfala genomfördes. Genom ett forskningsprojekt ska mätningar av området under fyra års tid bidra till att ta fram en förbättrad snöprognostiseringsmodell. Ett av målen med projektet är att uppnå det svenska miljökvalitetsmålen - Storslagen fjällmiljö.

Tillsammans med Stockholm Universitet, Uppsala Universitet, SMHI, Laevas Sameby och Svenska Samernas Riksförbund driver ÅF just nu ett fyra år långt forskningsprojekt i Tarfala. Genom att scanna av, mäta och analysera data från snön i området ska en förbättrad modell för att bedöma och prognostisera snötillgång tas fram. Ett av målen med projektet är att göra det enklare för samerna att få reda på var renarna kan söka bete. Renbetet är viktigt för att uppnå ett av de svenska miljökvalitetsmålen - Storslagen fjällmiljö - som riksdagen har beslutat om.

-      Idag finns problem med omväxlande frysande och smältande isar och snö som bildar hårda lager, något som gör det svårt för renar att hitta bra bete i fjällvärlden. Detta påverkar både djur och djurägare då de måste förflytta renarna och ibland också stödutfodra för att de inte får tillräckligt med föda, säger Tomas Gustafsson som projektleder mätningarna.

Datan samlas in genom att använda UAV, alltså drönare, som flyger över ett bestämt område i den snötäckta dalen. Genom en multispektral kamera monterad på drönaren går det att fotografera fem olika ”band” av området samtidigt. Datan från drönaren kompletteras sedan med markstöd och manuella mätningar av snödjup från olika platser i området. Därefter jämförs detta mot en laserscannad terrängdatabas för området.

-      Just nu håller vi på med efterbearbetning av all data och initialt så ser resultaten lovande ut. Genom att göra detta så hoppas vi kunna hitta nya metoder för att bestämma snöyta och snödjup, säger Tomas.

Men för att genomföra den första mätningen av snödjup i Tarfala behövde såväl teknik som logistik, väder och terräng vara på teamets sida.

-      Vi hade fantastiskt tur med vädret, så utmaningarna stod i att transportera upp vår utrustning med skoter i en svårtillgänglig fjällmiljö ovanför trädgränsen och därefter montera och operera den i vintermiljön. Dessutom var det ett stort fjäll som skuggade mätområdet. Fjäll är ju svåra att flytta på, så vi fick stå ut med det, samtidigt gav just skuggningen intressanta mätvärden, säger Tomas.