This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Så säkras vattnet för framtida generationer

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok där ÅF har haft en viktig roll.

I Sverige har vi länge tagit vattenförsörjningen för given, men nu har den seglat upp som en av de viktigaste samhällsutmaningarna. De allt mer påtagliga klimatförändringarna ger redan nu stora effekter på vårt samhälle. Det ser vi exempelvis genom tydlig påverkan på både tillgång och kvalitet i vårt dricksvatten. Att säkra dricksvatten­försörjningen i ett framtida klimat är en av de viktigaste utmaningarna vi har för ett fungerande samhälle.

Under sommaren som gick rådde bevattningsförbud på många håll i landet. Myndigheter uppmanade till stramare vattenhushållning, och en tredjedel av landets kommuner vidtog vattenbesparande åtgärder. Hela samhället påverkades såsom sjukhus, industrier och jordbruk och det blev tydligt att vattnet inte alltid räcker och att vi inte har en tillräcklig beredskap. 

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok där ÅF har haft en viktig roll. Den riktar sig till kommuner och andra dricksvattenproducenter som behöver garantera tillräcklig mängd av rent och hälsosamt vatten till invånare, jordbruk och lokala industrier trots ett förändrat klimat. Robert Jönsson, chef för Water & Environment på ÅF, har varit uppdragsledare för detta projekt tillsammans med medförfattarna Anna Mäki och Alexandra Sjöstrand.

- Genom handboken kan alla vattenproducenter få praktisk vägledning och handfasta tips om hur de kan trygga vattenförsörjningen för kommande generationer, säger Robert Jönsson..

Arbetet med att ta fram handboken har letts av Livsmedelsverket och har pågått under tre år. Andra myndigheter och organisationer som medverkat i arbetet är Kemikalieinspektionen, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Vatten- och miljöbyrån, Svenskt Vatten och Sydvatten. Finansieringen kommer från regeringens krisberedskapsanslag genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Länk till digital version på Livsmedelsverkets webbplats.