This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Så kan gruvindustrin lösa sina stora vattenutmaningar

Kraven på rening av vattnet som använts i gruvindustrin ökar i takt med att produktionen växer. För att få bukt med ökade utsläpp tittar nu ÅF på möjligheter för effektiviserad vattenrening vid LKABs anläggningar i Kiruna och Svappavaara.

Både skog- och gruvindustrin har stora vattenflöden och det krävs stora investeringar för att ta hand om sitt vatten. Det hänger ihop med strängare krav på vattenkvalitet i bräddat vatten ut till mottagande vattendrag. De kritiska ämnena utgörs av salter som det är dyrt och svårt att separera från vatten. Nu vill LKAB tillsammans med ÅF utreda möjligheterna att utveckla vattensystemen i gruva och förädlingsverk, och utreda möjligheter att rena förorenat vatten. Syftet är att minska miljöutsläpp och ge bättre möjligheter till återföring av renat vatten till processen.

- Vi har gett ÅF uppdraget att driva detta från början. Vattenrening är viktigt för LKAB för att klara kommande miljövillkor för utsläpp i mottagande vattendrag. Lika viktigt ur produktkvalitetssynpunkt är att även kunna rena vattnet för de ämnen som också påverkar kvaliteten på vår järnmalmspellets. Valet av reningsteknik måste vara både tekniskt och miljömässigt försvarbart i vårt klimat. Då krävs det att vi har tagit fram ett beslutsunderlag som på ett enkelt sätt kan kommuniceras både inom företaget och med berörda myndigheter, säger Mikael Stålnacke, projektchef strategisk produktionsutveckling på LKAB.

Flera steg i processen

För att kunna rena vattnet har ÅF nu tagit fram koncept för en omfattande och komplex reningsprocess innehållande avancerade tekniklösningar för att rena vatten från industriell produktion.

- Processvattensystemen innehåller ämnen som löses ut ur malmen vid produktion och som kan höja halterna i vattendrag över uppsatta gränsnivåer . Där kan ÅF gå in och hjälpa till att lösa och stötta i en komplex process, säger Mårten Krogerus, section manager och teknisk specialist på ÅF Industry.

ÅF kan stötta i en komplex process

LKAB vill öka produktionen, och då kommer även utsläppsmängden av salterna att öka. ÅFs huvudfokus har gått ut på att modellera och simulera vattenbalansen i systemet och titta på alternativa reningstekniker som det går att applicera på olika delströmmar.

- Vi är nu med och bryter ny mark inom gruvindustrin. Det är viktigt att även gruvindustrin börjar ta hand om sitt vatten och det är kul vi tillsammans med LKAB är med och bidrar till detta, säger Mårten Krogerus, section manager och teknisk specialist på ÅF Industry.

ÅFs modell inkluderar en kostnadskalkyl som är dynamisk och när man testar modellen så kan man lättare se kostnaden. Modellen är applicerbar i nästan alla branscher och ger en bra förståelse för hur åtgärder i olika delar av ett system påverkar hela processen och slutresultatet.