This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

”Genom avancerad teknik som styrs av AI så kan vi utan tvekan rädda många liv”

Claes Tingvall, professor och initiativtagare till Nollvisionen deltar i ÅFs rundabordssamtal "Värdeskapande med AI som verktyg" under Almedalsveckan 2019.

"AI kan vara ett stöd för människan då vår förmåga inte räcker till för att upptäcka och tolka händelser omkring oss som är riskfyllda", säger Claes Tingvall.

Han är en flitigt anlitad föreläsare och ligger bakom den strategi som revolutionerat trafiksäkerheten i Sverige och i många andra länder. Det var i mitten av 1990-talet som han, som nytillträdd trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket, introducerade synsättet att ingen ska behöva dö i trafiken.  Idag är Claes Tingvall Senior Advisor åt ÅF, där han fortsätter sitt arbete. Han är för närvarande ordförande i den expertgrupp som inför världskonferensen 2020 ska ta fram förslag till nytt världsmål för trafiksäkerhet, och rekommendationer för hur man ska nå det.

– Mitt jobb blir att inspirera ÅFs unga medarbetare och bygga broar mellan olika discipliner som samhällsplanering, fordonsteknik och hållbarhet. Det är bara så vi kan lyckas. Jag är övertygad om att vi inom tio år har en hållbar infrastruktur med smarta transporttjänster, självkörande elbilar och andra spännande fordon.

Du är i Almedalen för att delta i ÅFs rundabordssamtal Värdeskapande med AI som verktyg. Vilken nytta kan AI ha i trafiksammanhang för att nå nollvisionen?

– AI kan vara ett stöd för människan då vår förmåga inte räcker till för att upptäcka och tolka händelser omkring oss som är riskfyllda. Olycksförlopp handlar ofta om väldigt kort tid, ibland under en sekund, och vi har som människor inte någon möjlighet att fatta några beslut och än mindre genomföra dom. Så genom avancerad teknik som styrs av AI så kan vi utan tvekan rädda många liv.

Redan idag har en personbil avancerad teknik för att agera i olika situationer, och vi har deltagit i vetenskapliga studier som visar att nyttan av sådan teknik är avgörande för säkerheten. En Volvo V60 av 2020 års modell har en säkerhetsnivå där risken för att omkomma i eller utanför bilen är nära noll, och kanske en tiondel av vad motsvarande Volvo klarade på 90-talet. Allt givet att man är nykter och håller sig rimligt inom våra hastighetsgränser.

Många spår att självkörande fordon kommer bli verklighet inom bara några år. Vad ser du för risker och möjligheter med det?

– Att övergå till självkörande bilar på det sätt det ofta beskrivs, det vill säga i en bil som inte skiljer sig nämnvärt i körsätt från hur en människa kör, är inte särskilt verklighetsförankrat. Det är i och för sig fullt möjligt men risknivån kommer att vara för hög.

Det finns en rad olika funktioner och behov som vi skulle behöva koncentrera oss på att lösa istället för att visa filmer på hur man kan läsa tidningen i en bil som sitter i en kö och kör själv. Det är en vision som inte utmanar våra föreställningar om ett bättre liv och ett bättre transportsystem. Där kan vi på ÅF visa upp långt mer spännande alternativ till dagens ineffektiva och ohälsosamma transportsystem. Och vi använder AI på ett mycket mer spännande sätt än att kopiera människan.

Under 2018 dog 325 personer i trafiken, ett oroväckande trendbrott då dödssiffran annars sjunkit varje år sedan 2007. Vad mer behövs göras för att öka säkerheten?

– 2018 var tyvärr ett mörkt år, delvis som en följd av slumpen, delvis som en konsekvens av en del samhällsförändringar. En av de mest tydliga är den kraftiga försämringen av polisövervakningen i Sverige. Så sparsmakad har den nog aldrig varit, och det får konsekvenser för de normer som bör upprätthållas på kort och lång sikt.

Men det finns också ljuspunkter, och det kommer nya spännande lösningar och teknologier. Företags och offentliga aktörers sätt att styra sin trafik genom uppkoppling, så kallad geo fencing, är på gång. Det kräver visserligen ett stort engagemang från ledare i näringsliv, kommuner och stat, men där hjälper Agenda 2030 med sina mål om att göra värdekedjorna hållbara till.

I februari 2020 hålls den förmodligen största trafiksäkerhetskonferensen någonsin, i Stockholm. Det är Sverige och WHO som står som värdar, och huvudtemat är hur trafiksäkerhet och hållbarhet generellt kan kombineras och göra trafiksäkerheten till en stor global fråga. ÅF kommer givetvis att synas där. Vi har utan tvekan förmågan att se trafiksäkerhet i ett större sammanhang, som en del i ett bättre och mer hälsosamt liv generellt. Det vill vi visa upp.