This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

“Mycket snö och normala årstider är avgörande för sommarens vattenförsörjning”

De flesta minns nog sommarens torka som blev en påfrestning på hela samhället; från lantbruk och industrier till kommuner och privatpersoner. Robert Jönsson, vattenexpert och affärsområdeschef Vatten & Miljö, berättar nu om de kritiska månader som följer och vilken påverkan de får på årets sommarmånader.

Förra vintern hade stora delar av Sverige mer snö än normalt, ändå fick vi problem med låga grundvattennivåer och vattenbrist under sommaren. Varför då?

- För att det blev en alldeles för snabb avrinningsperiod. Årstidsskiftningarna gick i princip från vinter direkt till sommarvärme, vilket ledde till att vattnet från snön till stor del smälte och snabbt rann av till våra ytvattendrag (sjöar, bäckar, åar) istället för att sjunka ner och fylla på våra grundvattenmagasin.

Vad önskar vi då istället från årets vinter?

- Ett tjockt snötäcke och en långsam avrinning. Årstidsskiftningarna behöver ske i rätt ordning med en vinter som övergår till vår, som övergår till sommar. De kritiska månaderna är i mars för södra Sverige och april för norra och mellersta Sverige, om grundvattennivåerna är låga redan då är det risk för att det blir ännu lägre till sommaren och därmed även risk för vattenbrist under kommande sommar.

Vad har vi lärt oss av förra sommarens torka?

- Många blev nog lite tagna på sängen av vattensituationen i Sverige förra sommaren och framöver behöver vi säkerställa att det finns planer och strategier för hur vi säkrar och tryggar vattenförsörjningen runt om i landet. Det handlar både om att hålla koll på nivåerna idag och planera för hur en eventuell vattenbrist i sommar och i framtiden ska hanteras, till att se över nya vattenförsörjningsalternativ. Många har nu insett att vi inte längre kan ta tillgång och rent dricksvatten för givet i Sverige!

Vad kan jag som privatperson göra?

- I somras spreds många tips om vad varje enskild person kan göra för medvetna val kring sin egen vattenförbrukning. Så som att fundera över hur och om man verkligen behöver fylla poolen, säkerställa att tvätt- och diskmaskin är ordentligt fyllda innan de körs och inte spola i varken kran eller toalett mer än nödvändigt: Och så att inte tvätta bilen på garageuppfarten både ur miljö- och vattenanvändningssynpunkt. De tipsen måste vi börja ta till oss året om och inte bara när det råder vattenbrist.

Kan du ge några exempel på hur du som vattenexpert jobbar med dessa frågor?

- Vi har exempelvis de senaste åren arbetat med att ta fram Livsmedelsverkets "Klimathandbok för dricksvattenproducenter". Det är en handbok med praktiska verktyg och en tydlig 6-stegs metod för hur man kan arbeta med klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Denna handbok lanseras nu och kommer att användas i kommunernas och andra dricksvattenproducenters klimatanpassningsarbete där vi bistår som experter för att trygga vattenförsörjningen för kommande generationer!

Läs mer:
Kalmar kommun säkrar sin vattentillgång

ÅFs vattenexpert Robert Jönsson i podden Tekniksnacket