This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Det smarta landet

Helena Paulsson pratar hållbar stadsutveckling i LRF:s bok.

Maria  Soxbo tillsammans med Helena Paulsson vid boklanseringen.

På tisdagen deltog Helena Paulsson, Head of Urban Development på ÅF, vid lanseringen av Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) bok ”Det smarta landet – Perspektiv på ett hållbart Sverige” (Redaktörer: Anders Källström och Maria Soxbo, 8tto förlag). 

Boken är en antologi med LRF som avsändare, där olika aktörer och profiler ger sin syn på landsbygdens utveckling framåt. Vi pratar ofta om den smarta staden, men i denna bok är perspektivet landsbygden i relationen mellan land och stad. Helena Paulsson är en av de personer som intervjuats i boken. Övriga intervjuade är bland andra Bodil Jönsson, Clara Lidström, Johan Kuylenstierna och Ashkan Fardost.

Ditt kapitel handlar om ditt arbete som Head of Urban Development på ÅF. Hur jobbar ÅF med de frågorna?

På ÅF är vi många som arbetar med utmaningar kopplat till utveckling av våra städer. Den fortsatt starka urbaniseringen och det faktum att städer idag står för ca 70 procent av våra utsläpp gör att vi behöver fokusera på hållbara system och lösningar. Det gäller alltifrån hur våra gaturum ska utformas, för att tillgodose flöden av människor och fordon, till hur framtidens stadsgator ska se ut och vilka trafikslag vi bör prioritera. Men även givetvis dagvattenhantering och vikten av grönska, här har vi idag ett spännande uppdrag i Växjö där teamet arbetar tillsammans med kunden för att skapa gröna och robusta buffertar. Men även hur vi skapar framtida hållbara energisystem och inte minst hur vi ska gå tillväga för att koppla upp delar av våra städer i eran av smarta städer. Ja – listan kan göras lång!  

Du talar om mod i stadsplaneringen – kan du utveckla?

Idag vet vi ganska väl vilka utmaningar vi har, många städer brottas med liknande utmaningar. Ofta gäller det klimatutmaningar och mobilitetsfrågor. Men det gäller ju att prioritera och här krävs det mod. Ett konkret exempel är skillnader i hälsa och faktisk livslängd mellan olika stadsdelar inom en stad, vilket är en följd av segregering. Här gjorde Malmö stad ett stort arbete för några år sedan genom att dels identifiera utmaningen men sedan genom att arbeta med stadsbyggnad som ett verktyg för lösningar.  

Hur skulle dina drömmars stad se ut?

Bra fråga! En stad som är till för alla och där alla känner sig trygga och vill vara. Med det kommer också det vackra som jag tror är så viktigt för vårt välmående, men visst – skönheten finns i betraktarens öga. Organisationen 8 80 Cities är en god förebild: “We believe that if everything we do in our public spaces is great for an 8 year old and an 80 year old, then it will be great for all people.”