This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Det nya energilandskapet

Energibranschen är under förändring – och i takt med att energisektorn blir allt mer digitaliserad, så krävs flexibla, smarta, hållbara och inte minst säkra lösningar. Under ÅFs årliga energiseminarium på Skeppsholmen i Stockholm diskuterades de trender som nu går att se inom branschen.

För sjätte året i rad samlades representanter från energibranschen för att spendera en fullspäckad eftermiddag tillsammans. Målet med seminariet är att genom olika aspekter på något sätt täcka in alla delar av energibranschen, det vill säga vind, sol, vatten, kärnkraft, kraftvärme samt och distribution av el och och värme. Årets tema var ”Det nya energilandskapet” och ämnen som flexibilitet och smarta lösningar, säkerhet och nya mätförordningar diskuterades.

Linda Pålsson, Head of Energy Nordics på ÅF, vad är dina tankar kring dagen?

- Det var ett välarrangerat event som uppskattades av deltagarna. För oss är det en viktig del av vår verksamhet att bjuda in till dialog och att få förmånen att spendera en eftermiddag tillsammans med kunder och kollegor i branschen. Under årets seminarium hade vi valt att lägga en del av fokuset på cybersäkerhet och huruvida energisektorn har beredskap att möta framtidens hot.

 

Vilka framtidsspaningar ser du inom området energi?

- Cybersäkerhet är som sagt ett väldigt viktigt ämne just nu och att det är ett perspektiv som kommer behöva adresseras ännu mer framöver än vad som görs idag. Behovet av säkra system ökar markant i takt med att energisektorn blir allt mer digital och att allt större mängder data skickas elektroniskt. Det behövs ett helhetstänk kring säkerhet, alla genom hela kedjan från kund till leverantör och rådgivare behöver att prata om och agera utifrån det perspektivet. Ett exempel som gavs var att näringslivet skulle behöva ett digitalt VMA (viktigt meddelande till allmänheten) för att snabbt bli medvetna om och kunna agera när väl en cyberattack sker.

- En annan spaning är samverkan och partnerskap, detta är ett av de fokusområden vi på ÅF sedan tidigare har identifierat och känslan av att det ligger rätt tiden förstärktes ytterligare under energiseminariet. Samarbete mellan aktörer, ofta i vad som kan ses som oväntade eller icke traditionella partners, kommer framöver att bli allt viktigare och vanligare att se. Vi kan även se att företag som tidigare inte agerat alls inom området energi kommer att göra det inom en snar framtid. Fordonsindustrin är ett exempel, där elbilarnas batterier inte bara ska laddas, utan även kan bli en tillgång i form av lagring för näten.

- Ytterligare en spaning är att det inte bara är energiaktörerna, utan även slutkonsumenterna av energi behöver hänga med i utvecklingen. I och med den decentralisering som sker inom energibranschen kommer slutkonsumenter dels att kunna investera i egna lokala energisystem för att bli mer oberoende. Man kommer som slutkonsument även kunna välja låta sina resurser bidra till stabilisering av elnätet, t.ex. som i exemplet ovan med elbilars batteri där man möjliggör energilagring som resurs för att balansera näten. Att slutkonsumenter låter sina resurser användas, kommer i sin tur kunna lösa vissa effektproblem i framtiden.

Under seminariet pratades det även om att det kommer öppnas upp nya affärsmodeller i takt med den tekniska utvecklingen. Flexibiliteten kommer att vara i fokus, men det behöver klargöras direktiv inom en rad områden så som energilager, laststyrning, produktionsstyrning och aggregering.

Smarta elnätsrådet  var på plats och pratade om sitt arbete kring hur vi kan få mer flexibla elnät och de rekommendationer de tagit fram under det senaste året. I stora delar av våra tätortsområden finns problem med att effekten inte räcker till – framförallt inte i framtiden då elektrifieringen förutspås öka och kräva ytterligare effekt. Särskilt utmanande kommer det bli när industrier elektrifieras, när nya större energiaktörer väljer att etablera sig i Sverige samt när elfordon blir mer och mer vanliga (Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030). Smarta elnätsrådet har utgått från nätägarna, som har en monopolsituation, och kommit med förslag kring hur framtida direktiv kan se ut för att främja för olika aktörer att kunna bidra på olika sätt till att effektproblematiken kan lösas.

Med andra ord ser vi ett skifte inom energibranschen. Mycket har ändrats, ännu mer kommer att ändras. Det kommer att se annorlunda ut och fungera på ett nytt sätt. Och vägen dit kommer bli en riktigt intressant resa att vara med på!