This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF verifierar certifierad Miljöbyggnad

ÅF har agerat samordnare vid certifiering och verifiering av Miljöbyggnad för en kontors- och lagerfastighet i Mölndal. Och fler fastigheter står nu på tur.

Platzer som äger fastigheten Hårddisken 1 i Mölndal, är de som anlitat ÅF för verifieringsuppdraget. Genom att utföra mätningar och granska relationshandlingar kontrolleras om byggnaden verkligen presterar enligt vad som projekterats.

-Verifieringen är något av ett detektivarbete. Tillsammans med fastighetsägaren och entreprenören har vi fått gå igenom allt från fuktrondsprotokoll från produktionen till egenkontroller från reparationer av läckor, säger Julia Otterberg, uppdragsledare på ÅF i Göteborg.

Alla indikatorer i detta uppdrag visade sig uppnå certifierad nivå. Värmeeffektbehovs-indikatorn visade till och med på bättre prestanda och kunde därmed höjas till guldnivå.

I arbetet med att verifiera indikatorerna har ÅF involverat många olika kompetenser.

-Det är en otrolig styrka att jobba på ett så mångfacetterat företag som ÅF, och ha direkt tillgång till all slags kompetens som behövs inom ett uppdrag, fortsätter Julia Otterberg.

ÅF är samordnare för certifiering och verifiering av Miljöbyggnad för t ex förskolor, kontorslokaler, sporthallar och flerbostadshus.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för nya och befintliga byggnader där energianvändning, inomhusmiljö och materialval bedöms. Certifieringen finns i tre olika nivåer; Guld, Silver och Brons, där Brons motsvarar lagkrav och branschpraxis och Guld motsvarar Bästa tillgängliga teknik. Nya byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad ska inom två år efter idrifttagande verifieras för att säkerställa att ställda krav uppfylls i färdig byggnad.