This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Bra arbetsmiljö ger positiva effekter på medarbetare och affärer

Hallå där Hanna Alsén, Director Labour Relations and Labour Law på ÅF. Berätta, hur arbetar ÅF med hälsa och trygghet på arbetsplatsen?

-      ÅF är ju ett internationellt bolag och därför kan det skilja sig lite beroende på länder. Vi jobbar med arbetsmiljö såväl koncernövergripande som lokalt i olika länder och är OHSAS18001-certifierade. Vi arbetar också kontinuerligt med riskanalyser för såväl hela verksamheten som inom alla de projekt vi arbetar  i och uppdaterar återkommande våra medarbetare, chefer i synnerhet, om arbetsmiljöfrågor. Alla medarbetare ansvarar för att de är medvetna om våra processer och rutiner för arbetsmiljö, men våra chefer har ett särskilt ansvar att ha koll på medarbetarnas arbetssituation för att kunna se hur de mår, vilka risker de utsätts för och snabbt kunna agera om något skulle vara fel.

Vi kommer under maj börja jobba med ett nytt system för att förebygga olyckor och ohälsa på företaget. Systemet innebär att medarbetare och underkonsulter som arbetar på ÅF enkelt ska kunna rapportera in riskobservationer, tillbud, olycksfall och att det som rapporteras in ska utredas och följas upp.

Varför är det viktigt att jobba aktivt med arbetsmiljöarbete?

-      Det viktigaste aspekten i arbetsmiljöfrågor är ju självklar - ingen medarbetare ska må dåligt eller råka ut för en olycka eller trakasserier på sin arbetsplats. Det är också viktigt att arbeta med att förebygga stress och obalans. Många av våra medarbetare arbetar dessutom med riskfyllda projekt – inom exempelvis infrastruktur och industri men även i riskfyllda områden utomlands. Där är det viktigt att de känner sig trygga.

Det är också viktigt att poängtera att medarbetare som mår bra kommer göra ett bättre arbete och därmed kommer också företaget må bättre och kan attrahera . Med andra ord finns det även en affärsnytta att arbeta med arbetsmiljön.

Sammanslagningen mellan ÅF och Pöyry stod klar för ungefär två månader sedan – hur ser du att det nya bolaget kommer arbeta med arbetsmiljöfrågor?

-      ÅF och Pöyry arbetar idag på liknande sätt när det gäller arbetsmiljöfrågor. Båda bolagen har sedan länge arbetat aktivt inom detta och jag tror att vi kommer kunna lära oss av varandras erfarenheter och arbetssätt.