This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Blandade åldrar gynnar mentorskap

Genom mentorskap och erfarenhetsutbyte i ett team skapas ett öppet och inkluderande arbetsklimat där alla blir delaktiga oavsett ålder eller kön. Diversity Week hos ÅF uppmärksammar styrkan i blandade åldrar.

Som en del i Diversity Week på ÅF vill vi dela med oss av delar som vi tycker är värda att uppmärksammas. Johanna Dahlsten Björling leder ett team på 17 personer där variationen i ålder är mellan 23-75 år och där styrkan ligger i att komplettera varandra med mentorskap - både från de äldre till de yngre, men också från de yngre till de äldre.

- Medarbetarna känner en trygghet vilket i sin tur leder många positiva delar - ökad nyfikenhet, inkluderande och personlig utveckling. Mentorskap är nyckelordet i deras framgång, säger Johanna Dahlsten Björling, Section Manager på ÅF.

Mentorskap från de yngre till de äldre 

Gruppens uppdrag har sitt huvudfokus inom byggledning, projektledning, projektering och nätoptimering och det är ett tight gäng som arbetar in house med allt från större till mindre projekt. Genom detta arbetssätt tar teamet tillvara på den kunskap som erfarna konsulter besitter oftast rent tekniskt, men även erfarenhetsmässigt inom branschen. Dessutom så sker mentorskap samtidigt från de yngre till de äldre genom IT-kunskap och beräkningsverktyg, vilket gör att teamet kompletterar varandra på flera sätt.

- När vi exempelvis får ett uppdrag eller projekt försöker vi i teamet på bästa sätt utse vem som är mest lämplig för uppdraget. Detta görs i samråd med varandra för att på bästa sätt planera och fördela våra projekt, säger Johanna.

Teamet har också precis startat upp teknikforum med en utsedd ledare som ska driva ett specifikt teknikområde, vilket inte nödvändigtvis behöver vara den med mest erfarenhet utan syftet är att driva teknikområdet framåt. Dessutom att bygga starkare band med andra delar inom ÅF som arbetar med samma eller liknande saker. Det kan vara allt från verktyg eller system till att hitta gemensamma rutiner och beräkningsmodeller.

De yngre vågar lite mer

Stefan Blomquist, projektledare på ÅF, och en del av teamet bekräftar att blandade åldrar gynnar mentorskapet.

- Tillsammans med min erfarenhet och de yngres vilja att lära sig så gynnar de oss båda. De yngre vågar också lite mer när det gäller den tekniska utrustningen vilket gör att vi kompletterar varandra, säger Stefan.