This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Artificiell intelligens för trafikplanering och säkrare omgivningar

Flowity är namnet på en ny produkt som ÅF har utvecklat. Genom att analysera video kan Flowity kartlägga hur fordon, människor eller andra objekt rör sig i olika miljöer.

Det finns mycket att vinna på att analysera data om hur fordon och människor rör sig. Till exempel kan trafik planeras smartare, både när man bygger själva infrastrukturen, men också vid trafikstockningar eller olyckor. Dessutom kan det främja säkerhet under ett stort evenemang i en stad, genom att se till så att inte för många människor fastnar på samma ställe vid samma tidpunkt.

Flowity använder en teknik som bygger på artificiell intelligens och fungerar som en plattform som analyserar video för att följa hur objekt rör sig. Den insamlade informationen används sedan för att skapa effektivare flöden, i trafiken eller i en affär. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan det även användas för att uppnå smartare energianvändning och effektivitet genom smart kontroll av luftkonditionering, belysning eller eldistribution.

”Vad som gör Flowity unik är dess användning av djupa neurala nätverk för att detektera och följa objekt. Flowity kan känna igen det faktiska objektet, en funktion som har uppnåtts genom att låta algoritmen se och öva på en stor samling bilder som innehåller det objektet. Det har resulterat i en mångsidig produkt som både kan anpassas till att känna igen vilket objekt som helst, och som är mindre känslig för brus, så som plötsliga ljusändringar”, säger Roger Tedblad, mjukvaruutvecklare på ÅF.

Ett exempel på hur Flowity kan användas

Föreställ dig en butiksägare som vill öka sin försäljning. Med Flowity kan han identifiera olika karaktärsdrag hos sina kunder - så som ålder, kön och motiv - och följa sitt klientels rörelsemönster för att se om de har bråttom eller inte. Vill de bara strosa omkring eller är de ute efter en specifik vara?

Från de data som samlats in, kan butiksägaren planera hur butiken ska utformas, se vilka timmar vissa varor ska ha specifika placeringar och hålla koll på ogenomförda köp till följd av tomma hyllor.

AI-teknologi för fastigheter

För tillfället genomför ÅF ett projekt för ett stort fastighetsbolag, där Flowity används för att räkna antalet besökare i detaljhandeln. I åtagandet ingår även en energikartläggning med hjälp av AI och skapandet av självlärande funktioner för att optimera energianvändningen i kundens fastigheter.

Flowity kan köras i realtid där informationen behandlas direkt och sedan omgående kasseras. Detta medför att den är väl lämpad att användas i miljöer där det är viktigt att samla in fullständigt anonymiserade data för att överensstämma med dataföreskrifter, som GDPR.