This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Aktivt arbetsmiljöarbete och nollvision för arbetsrelaterade olyckor i projekt

ÅF arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, såväl internt som i projekt. Alla projektörer måste uppfylla arbetsmiljökrav och i en del projekt inkluderas en arbetsmiljösamordnare. Vid stor infrastrukturprojekt använder ÅF bland annat en 3D-modell för att samla information om vilka risker som kan kopplas till olika arbetsmoment.

ÅF arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och har en nollvision vad gäller arbetsrelaterade olyckor. För att säkerställa det måste alltid projektörerna uppfylla arbetsmiljökrav och i en del projekt inkluderas en arbetsmiljösamordnare. Golshid Hadialhejazi arbetar bland annat som arbetsmiljöingenjör på ÅF. Hon är en av de som arbetar med arbetsmiljösamordning för projekten Ostlänken, Förbifart Stockholm, Arlanda Pir G, Veddestabron och var en av de som, tillsammans med Tyréns tog emot Trafikverkets arbetsmiljöpris i december i projekt Ostlänken.

-       Det jag gör som arbetsmiljösamordnare är att säkerställa att alla tar hänsyn till varandras projektering, men även att alla tar hänsyn till arbetsmiljöaspekter i sin projektering. Det är för att skapa en bra arbetsmiljö för de som jobbar i bygg-, drift- och underhållsskede, säger Golshid.   

För stora infrastrukturprojekt använder ÅF 3D-modeller och BIM för att samla information om byggnader och processer i en så kallad samordningsmodell. Genom modellen går det redan tidigt i projektfasen att se vilka arbetsmiljörisker som kan kopplas till projektet. På så sätt blir det enklare att förutse och hitta åtgärder för att förhindra eventuella arbetsplatsolyckor.

-       I samordningsmodellen som visas i 3D har vi lagt in arbetsmoment som kan innebära risk för ohälsa och olycksfall. Därefter lägger vi till information om vilka arbetsmiljörisker som kan förekomma under arbetsmomentet. Syftet är att redovisa arbetsmiljörisker i modellen och härigenom minska tillbud och olyckor som ett led i att uppnå nollvisionen, säger Golshid.