This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅFs utvecklingsprojekt om mikroplaster presenteras vid internationella miljö- och avfallskonferenser

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har ÅF tidigare bedrivit forskning och utveckling om de misstänkta källorna till mikroplaster och deras effekter på kringliggande miljö i form av avfallsdeponier. Arbetet resulterade i en rapport som nu vidareutvecklats och presenterats på de internationella konferenserna Sardinia Symposium och ICEENN 2019.

Foto: Emma Brandmyr

I våras publicerade ÅF en rapport om källorna till mikroplaster, som togs fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Resultaten tyder på att deponier är en potentiell källa till mikroplaster, men långt ifrån den största till vattendrag, samt att det finns stora utmaningar när det kommer till att analysera de minsta och de svarta partiklarna.

Tillsammans med Bettina Liebmann vid Umweltsbundesamt i Wien (den österrikiska motsvarigheten till Naturvårdsverket) har ÅFs Martijn van Praagh, forskning- och utvecklingschef inom miljö, utvecklat resultaten från projektet och formulerat dessa som bidrag till två internationella konferenser. Det gäller dels miljökonferensen 14:e International Conference on Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterial (ICEENN) i Wien, som ägde rum i september, och den 17:e Sardinia International Waste Management and Landfill Symposium, en av världens största avfallskonferenser, som ägde rum i början av oktober.

Deras forskning har blivit utvald för publikation vid båda konferenserna, vid ICEENN presenterades en affisch av Bettina Liebmann, och vid Sardinia Symposium publicerades en artikel i samband med att Martijn van Praagh presenterade projektet. Vid Sardinia Symposium modererade även Martijn van Praagh ett samtal om avfallskaraktärisering.

- Detta projekt bygger på samarbete mellan en mängd aktörer och det är jätteroligt att vi får möjlighet att presentera våra resultat för, och diskutera dem med, framstående forskare och experter från en mängd olika länder, säger Martijn van Praagh.

Forskningen bygger på ett samarbete mellan ÅF, Nordiska ministerrådet, Umweltsbundesamt i Wien, Resource International på Island, deltagande deponier i Finland, Norge och Island samt Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet.

Klicka här för att läsa rapporten.